Inkeerregeling en Verzwegen buitenlands vermogen

Wat betekent de inkeerregeling?

Door middel van de inkeerregeling kunt u niet-aangegeven banktegoeden, effecten of onroerend goed in het buitenland alsnog aangegeven. Dit geldt ook voor binnenlands vermogen en inkomsten. Indien u niet inkeert en de fiscus het verzwegen vermogen op het spoor komt, gelden er hoge boetes tot maximaal 300%. In het geval van fraude kan er sprake zijn van strafrechtelijke vervolging. De fiscus zet zich de laatste jaren actief in om zwart geld op te sporen.

Bij inkeren betaalt u een boete, belasting en naheffingsrente.

 

Wanneer kunt u gebruik maken van de inkeerregeling?

Sinds 1 januari 2018 kunt u niet meer boetevrij inkeren over de aangiften die vanaf die tijd zijn gedaan. De belastingdienst zal voor die onjuist gedane aangiften een boete opleggen van minimaal 150%.

Het Openbaar Ministerie en de Belastingdienst stellen zich op het standpunt dat u in de volgende gevallen op tijd gebruikt maakt van de inkeerregeling:

- De inspecteur heeft u nog geen vragen gesteld over buitenlandse vermogensbestanddelen.

- De inspecteur heeft nog geen boekenonderzoek bij u aangekondigd, waarbij de buitenlandse vermogensbestanddelen ontdekt kunnen worden.

- De FIOD-ECD heeft u nog niet gemeld dat er een onderzoek tegen u loopt in verband met buitenlandse vermogensbestanddelen.

- U heeft wellicht een vermoeden dat de inspecteur uw niet aangegeven buitenlandse vermogensbestanddelen op het spoor is of binnenkort zal komen, maar de inspecteur beschikt over geen enkele informatie.

 

Heeft u van de Belastingdienst een brief heeft gehad met een verzoek om informatie over uw buitenlands vermogen en wilt u weten wat uw mogelijkheden nu nog zijn om gebruik te maken van de inkeerregeling?
Bij mij kunt u terecht voor advies en informatie.

Voor buitenlands vermogen geldt een termijn van 12 jaar waarover de Belastingdienst gegevens zal opvragen en belasting zal navorderen; voor binnenlands vermogen is dit 5 jaar.

Voor Erfbelasting en Schenkbelasting geldt een onbeperkte navorderingstermijn.

 

Boete en heffingsrente
Wanneer u nog gebruik kunt maken van de inkeerregeling moet u belasting, heffingsrente en boete betalen. De navorderingstermijn bedraagt 12 jaar. Over de 2 meest recente jaren verzwegen inkomen of vermogen krijgt u geen boete. Over de jaren tot en met 2008 krijgt u een boete van 40% en over de latere jaren 120%. vermogensheffing van 1,2%.

Hier bovenop komt nog rente, door de lange periode kan deze uiteraard oplopen.
De heffingsrente over de 12-jaars periode bedraagt over het algemeen tussen de 25% en 45% van de verschuldigde belasting.

 

Steeds grotere pakkans

De kans dat de fiscus verzwegen buitenlands vermogen op het spoor komt, wordt steeds groter. Er zijn informatie-uitwisselingsverdragen afgesloten tussen landen binnen de EU en in diverse voormalige belastingparadijzen is of wordt op korte termijn het bankgeheim afgeschaft. Nu al werken sommige van deze landen actief mee aan het tegengaan van belastingontduiking. Recent verkreeg de Belastingdienst 1,5 miljoen signalen uit 110 landen gehad van buitenlandse banken over buitenlandse rekeningen die gekoppeld zijn aan een Nederlandse belastingplichtige. Ook verricht de Belastingdienst in samenwerking met de FIOD actief onderzoek naar transacties met buitenlandse betaalkaarten. Ook dit leidde reeds tot hoge boetes en in sommige gevallen strafvervolging.

 

 

Wilt u meer weten over de inkeerregeling dan verwijs ik u naar mijn speciale website: www.inkeer.nl

Tekstvak:  Financieel OnderzoeksBureau Apeldoorn