Tekstvak:  Financieel OnderzoeksBureau Apeldoorn

Strafrechtelijk onderzoek

Bijstand/advisering bij strafrechtelijke onderzoeken

Bent u betrokken (geweest) bij een fiscaal onderzoek of bent u betrokken (geweest) bij een (financieel) strafrechtelijk onderzoek en bent u van mening dat door de Belastingdienst, door de Politie, door de FIOD of door het Openbaar Ministerie fouten zijn gemaakt die u schade hebben berokkend, dan kunt u zich tot mij wenden.

 

Aan de hand van uw administratie, een rapport, een proces-verbaal, aangevuld met uw mondelinge toelichting kan ik voor u onderzoeken of u terecht van mening bent dat fouten zijn gemaakt. Indien dit het geval mocht zijn kan ik u adviseren op welke wijze deze fouten hersteld kunnen worden.